Viske Härad

Viske Härad

Styrelse

Ordförande

Rose-Marie Sevehem
Tel: 0340-65 09 00′
Mejl: rose-marie@sevehem.com

Vice ordförande

Hans-Erik Qvarnström
Tel: 0340 660788
Mejl: hans-erik.qvarnstrom@varberg.se

Sekreterare

Benny Johansson
Tel: 0340-30857
Mejl: k.benny.johansson@telia.com

Kassör

Erling Bolg
Tel: 0340-65 72 60
Mejl: bolg.erling@telia.com

Ledamöter

Gunilla Eierborg
Tel: 0340-62 29 63, 0708-62 07 72

Ragnar Muhl
Tel: 0340-66 06 55
Mejl: ragnar.muhl@telia.com

Hans Hjortsjö
Tel: 0708427873, 0340-660401
Mejl: hanshjortsjo@hotmail.com

Inger Brorsson
Tel: 0340-66 06 88
Mejl: ingerattahogen@telia.com

Webbkontaktperson

Kurt Sevehem
Tel: 0340-650900
Mejl: kurt@sevehem.com